Pappa får vårdnaden om 5-årig pojke pga att mamman motsätter sig umgänge

Pappa får vårdnaden om 5-årig pojke pga att mamman motsätter sig umgänge

Hovrätten konstaterade att föräldrarnas kommunikation och samarbete runt barnet var så bristfälligt att det inte kunde anses att gemensam vårdnad var förenligt med barnets bästa. Det kunde också fastställas att mamman hade motarbetat barnets umgänge med pappan och att hon hade en negativ syn på vad han kunde tillföra pojken och att hon därmed också påverkat barnet i hans bild av pappan och barnets inställning till umgänge. Hovrätten påpekade också att mamman, under huvudförhandlingen i tingsrätten, inte hade uppgett att hon inom kort skulle flytta från Östersund till Nynäshamn och att det umgänge som fastställdes i tingsrätten därmed inte skulle vara möjligt att utöva.

Att umgänget mellan pappan, som bodde i Vilhelmina, och sonen inte hade fungerat var således i allt väsentligt mammans fel. Pappan hade vid flera tillfällen ansökt om verkställighet av umgänge och vite hade dömts ut vid ett tillfälle. Barnet hade haft sporadisk och kortvarig kontakt med sin pappa alltsedan han föddes. Under sommaren och hösten 2013 hade han vid några tillfällen haft längre umgänge med sin pappa. Umgänget hade fungerat bra och pojken hade en bra relation och ett ”otvunget umgänge” med pappan. Det fanns, enligt hovrätten, en stor risk att pojkens kontakt med pappan och pappans släkt skulle bli starkt lidande eller helt utebli om mamman fick fortsatt ensam vårdnad om barnet.

Barnet hade hela sitt liv bott med mamman och hennes två andra barn. Mamman befanns vara en lämplig vårdnadshavare i allt förutom att hon inte såg till att barnet fick träffa sin pappa.

Hovrätten konstaterade att pappan var ”oprövad” som vårdnadshavare för pojken men det fanns inget som indikerade att han inte skulle vara en lämplig vårdnadshavare.

Enligt hovrätten stod det klart att en överflyttning av vårdnaden om barnet till pappan skulle vara en mycket stor omställning för barnet och att omställningen på kort sikt skulle innebära en stor påfrestning på honom. På längre sikt skulle dock en överflyttning innebära att pojken skulle få en nära och god relation med sin pappa, sin halvbror och den övriga släkten på pappans sida samtidigt som han skulle kunna fortsätta att ha en nära och god kontakt med sin mamma, och sina två halvbröder, genom ett omfattande umgänge (varje sportlov, påsklov, höstlov och varannan jul-och nyårshelg samt halva sommarlovet, telefonumgänge 30 minuter varje tisdag, fredag och söndag, och en vecka varje månad fram till dess han blev skolpliktigt och därefter den första helgen varje månad).

Hovrätten beslutade således att vårdnaden skulle överflyttas till pappan.