Pappan brast i sin upplysningsplikt – mamman får ensam vårdnad

Pappan brast i sin upplysningsplikt – mamman får ensam vårdnad

Pappan hade i ett tidigare mål anförtrotts ensam vårdnad om två pojkar födda 2000 och 2001. Mamman stämde igen och yrkade att hon skulle anförtros vårdnaden om barnen pga att pappan inte gav henne någon information om dem, vare sig om deras hälsa eller om deras utveckling. Pappan uppgav att han inte hade velat ge mamman en fullmakt eftersom han trodde att en sådan skulle ge henne möjlighet att ingripa i barnens liv och han hävdade vidare att han hade fått rådet av socialsekreterare att inte lämna ut någon information till mamman.

Tingsrätten konstaterade att pappan borde ha förstått att det inte var ”hållbart” att undanhålla mamman information om barnen. Då pappan hade brustit i sin upplysningsplikt och då barnen hade uttryckt att de ville bo hos mamman tillerkändes mamman ensam vårdnad om barnen.

Vid tiden för hovrättsförhandlingen hade det framkommit uppgifter som visade att den ena pojken tvekade i sin uppfattning om hos vem av föräldrarna han ville bo hos. Hovrätten fann dock att båda pojkarna borde bo tillsammans och med tanke på pappans tidigare agerande fann även hovrätten att mamman skulle anförtros ensam vårdnad om pojkarna.