Pappan brysk mot barn- förlorar vårdnaden

Pappan brysk mot barn- förlorar vårdnaden

Ibland är det svårt för domstolarna att avgöra vem som ska få vårdnad om ett barn. I detta fall hade mamman gömt sig med barnet och därmed försvårat för pappan att träffa barnet. Att gömma sig med barnet och inte låta den andra föräldern träffa barnet brukar innebära att man till slut förlorar vårdnaden om barnet. Pappan, å sin sida, hade ett bryskt sätt och var ibland hårdhänt mot barnen. Domstolen ansåg att barnet inte kunde få sitt behov av trygghet hos pappan pga hans uppfostringsmetoder och gav därför vårdnaden till mamman.