Pappan får ensam vårdnad för att pojken var mest hemmastadd hos honom

Pappan får ensam vårdnad för att pojken var mest hemmastadd hos honom

Föräldrar till en fem-årig pojke tvistade om vårdnaden om honom. Pappan hävdade att mamman led av svår psykisk ohälsa. Domstolen ansåg inte att mamman var eller hade varit psykiskt sjuk. Mamman hävdade att pappan hade våldtagit henne två gånger och att pappans andra son hade misshandlat deras gemensamma son. Pappan hävdade då att det vara mammans andre son som misshandlade den gemensamma sonen. Pappan uppvisade enligt domstolen samarbetssvårigheter och oförmåga att förstå pojken. Domstolen fann inget stöd för vare sig våldtäkterna eller misshandel av pojken.

Mamman hade undanhållit pojken från pappan i flera veckor. Pappan å sin sida hade under dramatiska former tagit tillbaka pojken. Domstolen påpekade att ingen av föräldrarna var mindre lämplig än den andra.

Hovrätten beslutade att ge pappan ensam vårdnad då pojken ”var mer hemma i hans bostad” och i den lokala förskolan än hos mamman.