Pappan får ensam vårdnad trots pågående förundersökning

Pappan får ensam vårdnad trots pågående förundersökning

Tingsrätten angav i sina domskäl att om motsättningar mellan föräldrar inte är av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet så är det förenat med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om det däremot, som i detta förevarande fallet, inte verkar finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet, och hantera de delande meningarna som kan finnas utan att föräldrarna måste ta hjälp av ombud eller socialsekreterare för att kunna komma överens om beslut som rör barnet, och utan att det ständigt uppstår konflikter som drabbar barnet, så är gemensam vårdnad inte möjligt.

Tingsrätten måste, efter att ha konstaterat att föräldrarna inte kan ha gemensam vårdnad, bestämma vem av föräldrarna som ska få ensam vårdnad. I utredningar som socialtjänsten genomfört framkom det att båda föräldrarna hade god omsorgsförmåga. Trots det faktum att mamman hade anmält pappan för misshandel av sonen där förundersökningen var nedlagd, och även anmält honom för misshandel mot henne själv där förundersökningen fortfarande pågick, och att mamman och flera andra hade gjort flera orosanmälningar, fann tingsrätten att pappan skulle få ensam vårdnad om den femårige sonen därför att pappan var den av föräldrarna som bäst skulle komma att verka för att barnet skulle få en nära relation till den förälder som barnet inte skulle komma att bo hos.

Många kvinnor anklagas för att göra polisanmälningar och orosanmälningar angående barnet bara för at få fördelar i ett vårdnadsmål. Det är inte alltför sällan som kvinnor mister vårdnaden om barnet bara för att hon på alla sätt försöker tillvarata barnets rätt men alla hennes försök blir fruktlösa därför att ingen tror på henne och anser istället att hon överdriver och överför sin oro på barnet. En förälder har ett ansvar att skydda sitt barn och dessvärre hålls ibland hennes försök att göra det emot henne så att hon till slut mister barnet helt. Det är en svår balansgång hur man ska agera i ett vårdnadsmål!