Pappan får inget umgänge

Pappan får inget umgänge

Pappan hade dömts för misshandel av mamman och en förundersökning pågick avseende pappans hot mot både mamman och de två barnen.

Hovrätten konstaterade att det, i det aktuella umgängesmålet, inte var möjligt att ta ställning till om polisanmälningarna skulle leda till åtal eller inte.

Hovrätten konstaterade dock att barnen var mycket rädda för sin pappa och att de hade en mycket negativ bild av honom. Hovrätten bedömde att rädslan och den negativa bilden skulle kvarstå om barnen tvingades till umgänge med honom och av den anledningen konstaterade hovrätten att det fanns en risk för att barnen skulle fara illa om de tvingades till umgänge med pappan. Hovrätten bestämde, med ledning av det som nu sagts, att barnen inte skulle ha någon rätt till umgänge med sin pappa.