Pappan måste åka till Polen för att träffa sin son

Pappan måste åka till Polen för att träffa sin son

En polsk kvinna och en svensk man hade en fem-årig son tillsammans. Mamman och sonen bodde och Polen och pappan i Sverige. Sonen talade bara polska. Domstolen fastställde att det inte var förenat med barnets bästa att ha umgänge med sin pappa varannan gång i Polen och varannan gång i Sverige.

Grunden för detta ställningstagande var dels att mamman hade uppvisat ett läkarintyg som styrkte att pojken påverkades negativt av flygresorna, dels att pojken endast talade polska och att det innebar att mamman måste följa med pojken varje gång han åkte till Sverige och pga mammans ekonomiska situation skulle hon inte ha möjlighet att bekosta sådana resor och slutligen konstaterade hovrätten att ”redan pojkens låga ålder talar mot att han ska flyga till Sverige en gång i månaden”.

Hovrätten bestämde således att pojkens umgänge med pappan skulle ske i Polen.