Sked i trosan

Sked i trosan

I anledning av de föregående blogginläggen som handlar om äktenskapstvång mm vill jag dela med mig av ”sked-i-trosan”-rådet.

Det är naturligtvis bra om alla som känner någon som riskerar att bli bortgift mot sin vilja kan reagera och hjälpa den utsatta. Det är viktigt att polisanmäla kännedom om det planerade brottet liksom att göra en orosanmälan till socialtjänsten så att barnet kan bli omhändertagen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om den som vet eller tror att hen ska tvingas utomlands för att mot sin vilja bli bortgift lägger en tesked av metall i trosan så kommer metalldetektorerna att börja tjuta när hen går genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Hen kommer då att bli närmare undersökt av en säkerhetsvakt som kommer att upptäcka att pipet indikerar att det finns något metallföremål i personens privata delar. Hen kommer då att föras in i ett avskilt utrymme för att undersökas närmare. Hen får då möjlighet att berätta för säkerhetspersonalen att hen ska föras utomlands för att mot sin vilja giftas bort och att hen såldes inte alls vill åka utomlands och på så sätt få hjälp att inte tvingas med på flygplanet.

Jag vet inte om det här rådet verkligen fungerar men det är värt att sprida det vidare och berätta för alla som finns i riskzonen att bli tvångsbortgifta.