Spelade olovligt in fd sambons samtal

Spelade olovligt in fd sambons samtal

Efter att ha separerat upptäckte kvinnan att hennes fd sambo vid tre tillfällen hade spelat in samtal som hon hade haft med sin gynekolog och sin pappa. Mannen medgav att han faktiskt hade spelat in samtalen men påstod att kvinnan hade gett sin tillåtelse. Mannen åberopade dessutom nödvärn därför att han misstänkte att kvinnan var sexmissbrukare och han var därför rädd för att han fått någon sexuellt överförbar sjukdom av henne.

Domstolen fann att kvinnan var mer trovärdig än mannen och konstaterade att mannen inte haft kvinnans tillstånd och att han saknade nödvärnsrätt.

Mannen dömdes för tre fall av olovlig avlyssning och dessutom för ofredande och egenmäktigt förfarande. Straffvärdet uppmättes till en månads fängelse men eftersom mannen endast dömts för trafikbrott tidigare, levde under ordnade förhållanden och inte var i behov av övervakning dömdes han till villkorlig dom och 40 dagsböter. Kvinnan tillerkändes ett skadestånd om 11 200 kr och gynekologen och pappan tillerkändes 5 000 kr vardera.