Tingsrätten bryr sig inte om 10-årings vilja

Tingsrätten bryr sig inte om 10-årings vilja

Tingsrätten fann att föräldrarna hade svåra samarbetsproblem och att deras konflikt hade påverkat pojken mycket negativt. Pojken uppgav att han ville bo hos mamman och han distansierade sig från pappan. Tingsrätten ansåg att pojkens inställning berodde på att han hade färgats av sin mammas negativa inställning till pappan och att det hade skadat pojkens relation till honom. Tingsrätten fann också att det fanns omständigheter som tydde på att mamman, i sin konflikt med pappan, inte alltid satte pojkens bästa i första hand. Trots att pojken uppenbarligen var mogen för sin ålder och mycket klart hade uttryckt att han ville bo med sin mamma ansåg tingsrätten inte att man kunde tillmäta det någon betydelse. Tingsrätten ansåg att överflyttning till fadern inte skulle vara något stort anpassningsproblem då pojken till våren 2011 hade bott växelvis hos sina föräldrar. Att bo hos sin pappa skulle också innebära att pojken återigen skulle få en bra kontakt med sina syskon. Tingsrätten uppfattade att pappan skulle se till att pojken skulle få det professionella stödet som han skulle komma att behöva och han skulle också se till att pojken fick en nära och god kontakt med mamman. Mamman hade inte yrkat något umgänge så tingsrätten fastställde inte något umgänge mellan mamman och sonen.