Umgängessabotage – ännu en mamma mister vårdnaden

Umgängessabotage – ännu en mamma mister vårdnaden

Efter en dom som meddelades 2008 skulle föräldrarna ha gemensam vårdnad, de två döttrarna skulle bo hos mamman och träffa pappan ett veckoslut i månaden samt på lov. Mamman lät dock inte barnen träffa sin pappa i enlighet med domen. Tingsrätten fann att trots att pappan bara fått träffa sina döttrar en gång under fyra år så var det förenat med barnens bästa att de fick bo kvar med sin mamma som de bott med halva sina liv och som de hade mycket starka band med. Tingsrätten ansåg vidare att en flytt till deras far skulle innebära en stor geografisk och känslomässig förändring för dem.

Pappan överklagade till hovrätten som fann att det var pga mammans agerande som barnen inte fått träffa sin far trots att han vid flera tillfällen försökt få umgänge till stånd. Hovrätten fann vidare att mamman påverkat barnen till att få en negativ inställning till honom. Hovrätten konstaterar att en viktig utgångspunkt är att barn har rätt till båda sina föräldrar och fann därför att det var bättre för barnen att bo hos pappan för då skulle de få tillgång till båda sina föräldrar. Pappan anförtroddes således ensam vårdnad och mamman fick visst umgänge med flickorna.