Våra populära juridikkurser

Våra populära juridikkurser

Denna vecka går årets första juridikkurs av stapeln hos oss. Kursen hålls under en eftermiddag och riktas mot arbetsverksamma inom brottmål och barnrätt.

Kursen är uppdelad i två block. Under det första blocket föreläser vi om våld i nära relation och brottmålsprocessen. Där går vi igenom vad som händer efter en polisanmälan, vilka rättigheter man har som utsatt och vad som krävs för en fällande dom m.m. Det andra blocket tillägnas vårdnad, boende och umgänge med barn, hur går den här typen av tvister till, vad är ett barns rättigheter och hur ser det ut i praktiken för barn som befinner sig i vårdnadstvist m.m. Kursen avslutas med ett mycket uppskattat mingel där vi delar med oss av erfarenheter och besvarar ytterligare frågor från kursdeltagarna.

Vi har valt att utbilda kursdeltagarna både i brottmål och vårdnadsmål eftersom de båda ofta går hand i hand. Det innebär att vi företräder klienten i flera ärenden som fortgår parallellt.

Vi har föreläst i över ett decennium för arbetsverksamma och ser det som en del i vårt uppdrag att utbilda rättsväsendet, andra myndigheter och frivillig organisationer i hur det egentligen ser ut inom nu nämnda rättsområden.

Vi fortsätter att kämpa för barns rättigheter och för rätten att leva i en vardag fri från våld. Vi kommer aldrig att ge upp!