Vi har vunnit pris!

Vi har vunnit pris!

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB har tilldelats Sollentuna kvinnojours utmärkelse ”årets hjärta 2012”. Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Årets hjärta tilldelas Advokatbyrå Barbro Sjöqvist AB för hängivet, kompetent och modigt arbete som företrädare för kvinnor och barn som utsatts för våld av någon i deras närhet. Advokatbyrån har lång erfarenhet av, och stor kunskap om, problematiken kring våld i nära relationer.

Deras betydelsefulla kompetens förmedlas inte bara vid rättegångar, utan advokatbyrån verkar också i en rad andra forum och sammanhang för att stärka kvinnors rättigheter.”

Vi är alla jätteglada och stolta för utmärkelsen och vi hoppas på många år av fortsatt gott arbete med Sollentuna kvinnojour!