Missbrukande mamma fick inget umgänge med sonen

Missbrukande mamma fick inget umgänge med sonen

Pga föräldrarnas djupgående och olösta konflikter bestämde domstolen att pappan skulle få ensam vårdnad om den 13-årige sonen. Då modern hade ett pågående alkoholmissbruk ansåg domstolen att det inte var lämpligt att fastställa ett umgänge så länge hon inte kunde dokumentera drogfrihet. Det påpekades dock att det vara av vikt att pojken skulle få en normaliserad relation till mamman så snart det var möjligt och att pappan skulle bidra till att umgänget kom igång så snart det finns förutsättningar för det.