Author: minna

Under hösten 2020 har en ”andra våg” av coronapandemin drabbat Sverige och smittspridningen är fortsatt hög i hela landet. Vi följer med stor oro hur den fortsatt stora smittspridningen leder till allt striktare råd om social distansering. De strikta råden om att undvika kontakter utanför...

Det är välbelagt att det innebär en risk för barns psykiska hälsa att tvingas se eller höra våld i hemmet. Vi vet att det är lika skadligt för barns utveckling och hälsa att bevittna våld i sin hemmiljö som att utsättas för direkt våld. Barnet...

Den 1 juli 2020 infördes (o)hedersrelaterad brottslighet in som en explicit straffskärpningsgrund och tre månader senare presenteras den statliga utredningen som har kommit att kallas för hedersbrottsutredningen. Den föreslår att en helt ny brottsrubricering införs i brottsbalken med namn ”hedersbrott”. Det nya hedersbrottet har i mångt...

Loading new posts...
No more posts