Annat

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999. I resolutionen som instiftade denna dag slog man fast att våld mot oss hindrar oss att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot oss kvinnor avser enligt...

Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt utrymme än den andra föräldern. Nu har högsta domstolen fastställt att barn som bor växelvis har rätt till likartad ekonomisk standard som föräldrarna...

Ett par skilde sig 2008 men fortsatte att bo tillsammans pga svårigheter att hitta andra bostäder. Mannen var svartsjuk och misstänkte att hans fd hustru hade träffat en annan man. För att få klarhet i detta köpte han diktafoner som säjs i vanliga affärer och...

En kvinna hade 1993 upprättat ett testamente som bl a innebar att hennes son skulle tilldelas 44 % av hennes kvarlåtenskap. När kvinnan avled kunde testamentet inte hittas och den boutredningsman som fått uppdrag att upprätta arvskiftet beslutade att hänsyn inte skulle tas till testamentet...

test...

En 33 årig man kontaktade tolv olika flickor, alla under 18 år, på internet och fick dem att posera för honom via webkamera. Han spelade in flickorna och spred senare bilderna och filmerna över nätet. Han hade också samlag med flera av flickorna. Enligt mannens...

I ett fall hade en undersköterska mycket god kontakt med en patient på ett äldreboende. Undersköterskans styvbarn lärde känna patienten och de kom ofta på besök. Patienten som tyckte om styvbarnen skrev, med hjälp av sin gode man, ett testamente och styvbarnen fick sedermera ärva...

En man flyttade, i slutet av sjuttiotalet, in hos en kvinna i hennes hyresrätt. Några år senare omvandlades hyresrätten till bostadsrätt och mannen tog ett lån och betalade köpet av lägenheten. Kvinnan kom dock att stå som ensam ägare till bostadsrätten. 2007 avled båda två...

Loading new posts...
No more posts