Blogg

I våldtäktsmål förekommer det att den tilltalade påstår att han har sovit och därför inte har något minne av den åtalade våldtäkten.  Så var fallet i en dom från Hovrätten för västra Sverige. Gärningsmannen var åtalad för att ha våldtagit en kvinna genom att föra...

Återkoppling till 2020 års blogginlägg om "Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott" Det har nu gått cirka tre månader sedan barnfridsbrottet införlivades i brottsbalken den 1 juli 2021. En efterlängtad lagändring i syfte att stärka skyddet för utsatta barn som bevittnar våld mellan närstående. Efter bara två...

Tingsrätten fastställde i dom att barnet skulle utöva umgänge med sin pappa i närvaro av umgängesstöd under ett års tid samt att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet. Pappan överklagande domen till hovrätten och yrkande att barnet skulle ha oövervakat umgänge med honom varannan...

Lagrådsremissen har lämnat förslag (ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister) på ändringar som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa Förslaget handlar bland annat om att införa en ny lag om obligatoriska informationssamtal...

Förra veckan lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag om ett generellt förbud mot att erkänna månggiften som ingåtts enligt utländsk lag. Förbudet kommer i praktiken innebära blanda annat att det införs en huvudregel om att inga utländska månggiften ska erkännas i Sverige. Med...

Under hösten 2020 har en ”andra våg” av coronapandemin drabbat Sverige och smittspridningen är fortsatt hög i hela landet. Vi följer med stor oro hur den fortsatt stora smittspridningen leder till allt striktare råd om social distansering. De strikta råden om att undvika kontakter utanför...

Det är välbelagt att det innebär en risk för barns psykiska hälsa att tvingas se eller höra våld i hemmet. Vi vet att det är lika skadligt för barns utveckling och hälsa att bevittna våld i sin hemmiljö som att utsättas för direkt våld. Barnet...

Loading new posts...
No more posts