Vårdnad om barn

Föräldrar till en fem-årig pojke tvistade om vårdnaden om honom. Pappan hävdade att mamman led av svår psykisk ohälsa. Domstolen ansåg inte att mamman var eller hade varit psykiskt sjuk. Mamman hävdade att pappan hade våldtagit henne två gånger och att pappans andra son hade...

Föräldrarna till en 11-årig pojke tvistade om vem som skulle får vårdnaden om honom. Pojken hade under ett år bott hos mamman i Stockholm men hade återigen flyttat hem till pappan i Dalarna. Pappan hävdade att pojken hade blivit utsatt för misshandel av mamman vilket...

En mamma polisanmälde sin sons pappa flera gånger för sexuella övergrepp och våld. Hon gjorde även flera orosanmälningar till socialtjänsten. Hon uppgav att mannen hade misshandlat och hotat henne också. Pappan i sin tur gjorde flera orosanmälningar över att sonen for illa hos sin mamma...

En italiensk man och en svensk kvinna hade två barn tillsammans, elva och sex år. Mannen hade flyttat till Sverige för att bo med sin familj men kort tid därefter hade kvinnan velat skilja sig och mannen flyttade tillbaka till Italien. Mamman ville nu ha...

Mamman till en 15-årig flicka stämde flickans pappa därför att hon ville ha ensam vårdnad om barnet. Mamman hävdade att hon vid ett tillfälle sett när pappan förgrep sig sexuellt på flickan men hon hade då valt att inte polisanmäla händelsen. Domstolen fann i och...

Tingsrätten fann att föräldrarna hade svåra samarbetsproblem och att deras konflikt hade påverkat pojken mycket negativt. Pojken uppgav att han ville bo hos mamman och han distansierade sig från pappan. Tingsrätten ansåg att pojkens inställning berodde på att han hade färgats av sin mammas negativa...

Efter en dom som meddelades 2008 skulle föräldrarna ha gemensam vårdnad, de två döttrarna skulle bo hos mamman och träffa pappan ett veckoslut i månaden samt på lov. Mamman lät dock inte barnen träffa sin pappa i enlighet med domen. Tingsrätten fann att trots att...

Efter separationen kom föräldrarna överens om att den tio-åriga dottern skulle bo med mamman och ha sedvanligt umgänge med sin pappa. Mamman ”saboterade” dock umgänget och i en verkställighetsdom förpliktigades hon vid vite att lämna dottern till pappan vid de överenskomna umgängestillfällena. Mamman polisanmälde pappan...

Ibland är det svårt för domstolarna att avgöra vem som ska få vårdnad om ett barn. I detta fall hade mamman gömt sig med barnet och därmed försvårat för pappan att träffa barnet. Att gömma sig med barnet och inte låta den andra föräldern träffa...

Loading new posts...
No more posts